Tarieven

De kosten voor de behandeling fysiotherapie en manuele therapie worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Dit wordt door Fysiotherapie De Linie direct bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Indien u niet aanvullend verzekerd bent of u heeft al gebruik gemaakt van uw maximale jaarlijkse budget van de aanvullende verzekering dan ontvangt u van ons een factuur. Het bedrag van de behandeling is in overeenstemming met de tarieven die uw zorgverzekeraar hanteert en verschilt per verzekeraar. Voor vragen m.b.t. de vergoeding kunt u zich wenden tot uw zorgverzekeraar of contact met ons opnemen. Wij informeren u graag. Fysiotherapie centrum De Linie heeft contracten met alle zorgverzekeraars.