De toegankelijkheid van huisartsenzorg staat onder druk. De complexe zorgvragen nemen toe. Personeelsschaarste en veranderingen in het zorgstelsel geven toenemende druk op huisartsenpraktijken en huisartsenposten. Wachttijden voor patiënten nemen toe. Onder deze druk dreigt het systeem te bezwijken. 

Op het moment worden in Den Haag plannen gemaakt voor de zorg en de daarbij horende financiële middelen. Om de huisartsenzorg van hoge kwaliteit en toegankelijk te houden brengen de huisartsen met een petitie dit onderwerp onder de aandacht van de tweede kamer. 

De belangrijkste doelen zijn de verlichting van de druk op de huisartsenzorg op de lange én de korte termijn, meer tijd voor patiënten en duidelijke afspraken over de beschikbaarheid van andere zorgverleners zoals fysiotherapeuten. Zo kan gegarandeerd worden dat patiënten na verwijzing van de huisarts ook daar tijdig geholpen kunnen worden.

Vanuit De Linie staan we achter de huisartsen en we willen u vragen om ook een moment te nemen om deze petitie te ondertekenen voor betere zorg. Alvast bedankt! 

petitie toegankelijkheid huisartsen