In verband met de feestdagen zijn wij op de volgende data gesloten:

Zondag 1 April (Eerste Paasdag)
Maandag 2 april (TWeede Paasdag)
Vrijdag 27 april (Koningsdag)
Donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag)
Zondag 20 mei (Eerste Pinksterdag)
Maandag 21 mei (Tweede Pinksterdag)